Úroveň 8 XP 883
17 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky