Úroveň 21 XP 3,375
225 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky