Danrex
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Trưng bày ảnh chụp
PUBG: BATTLEGROUNDS

Hoạt động gần đây

259 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg11
717 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg11
9.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg11
TkC 12 Thg07 @ 5:25am 
_______🌸🌸🌸🌸🌸__________🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸______🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸 𝓕𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓰𝓾𝔂=)🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_ 🌸𝓦𝓮 𝓬𝓪𝓷 𝓫𝓮 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝓯𝓾𝓽𝓾𝓻𝓮 𝓰𝓪𝓶𝓮𝓼^_^🌸
__🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
____🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_______🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_________🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
___________🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
____________🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_____________🌸🌸🌸🌸
_____________🌸🌸
costanza 12 Thg02 @ 3:49pm 
meh
Pojnt'. 1 Thg10, 2018 @ 1:05pm 
reported wh faceit 2 years ban
skjutstativ 17 Thg04, 2016 @ 4:19am 
#prayfordanrex 0-19 <3333
Sekreto 5 Thg03, 2016 @ 7:58am 
+rep. Great trader. Charlie-81 from Brazil. [<O>]
Dr_snake ★★★★☆ 3 Thg01, 2016 @ 1:51am 
+rep Great clutcher