Úroveň 6 XP 687
13 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky