Úroveň 35 XP 8,150
250 XP pro dosažení 36. úrovně
Odznaky