เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
303 of 303 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ::


รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:42am

A

Score with letter A 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:44am

A!

Score with letter A 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:46am

*A*

Score with letter A 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

AA

Score with letter A 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:49am

AA!

Score with letter A 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:50am

*AA*

Score with letter A 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:53am

AAA

Score with letter A 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:54am

A Master

Score with letter A 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:40am

0

Score with number zero 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:03pm

0!

Score with number one 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:19pm

*0*

Score with number zero 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:27pm

00

Score with number one 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:33pm

*00*

Score with number zero 150 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:38pm

0 Master

Score with number zero 180 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:41am

B

Score with letter B 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

B!

Score with letter B 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:57am

*B*

Score with letter B 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:09pm

BB

Score with letter B 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:15pm

BB!

Score with letter B 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:47pm

*BB*

Score with letter B 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:03pm

BBB

Score with letter B 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:45pm

B Master

Score with letter B 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:37am

C

Score with letter C 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:43am

C!

Score with letter C 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:46am

*C*

Score with letter C 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:50am

CC

Score with letter C 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:54am

CC!

Score with letter C 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:57am

*CC*

Score with letter C 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:07pm

CCC

Score with letter C 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:09pm

C Master

Score with letter C 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:44am

D

Score with letter D 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:52am

D!

Score with letter D 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:56am

*D*

Score with letter D 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:07pm

DD

Score with letter D 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:10pm

DD!

Score with letter D 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:13pm

*DD*

Score with letter D 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:16pm

DDD

Score with letter D 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:46pm

D Master

Score with letter D 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:37am

E

Score with letter E 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:42am

E!

Score with letter E 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:44am

*E*

Score with letter E 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:46am

EE

Score with letter E 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

EE!

Score with letter E 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

*EE*

Score with letter E 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:48am

EEE

Score with letter E 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:49am

E Master

Score with letter E 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:37am

F

Score with letter F 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:49am

F!

Score with letter F 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:56am

*F*

Score with letter F 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:09pm

FF

Score with letter F 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:16pm

FF!

Score with letter F 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:57pm

*FF*

Score with letter F 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:01pm

FFF

Score with letter F 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:08pm

F Master

Score with letter F 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:42am

G

Score with letter G 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:46am

G!

Score with letter G 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:54am

*G*

Score with letter G 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:09pm

GG

Score with letter G 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:13pm

GG!

Score with letter G 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:16pm

*GG*

Score with letter G 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:46pm

GGG

Score with letter G 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:00pm

G Master

Score with letter G 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:43am

H

Score with letter H 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:48am

H!

Score with letter H 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:55am

*H*

Score with letter H 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:06pm

HH

Score with letter H 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:11pm

HH!

Score with letter H 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:41pm

*HH*

Score with letter H 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:58pm

HHH

Score with letter H 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:01pm

H Master

Score with letter H 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:42am

I

Score with letter I 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:43am

I!

Score with letter I 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:44am

*I*

Score with letter I 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:46am

II

Score with letter I 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

II!

Score with letter I 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:49am

*II*

Score with letter I 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:52am

III

Score with letter I 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:53am

I Master

Score with letter I 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:37am

J

Score with letter J 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:04pm

J!

Score with letter J 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:59pm

*J*

Score with letter J 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:08pm

JJ

Score with letter J 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:12pm

JJ!

Score with letter J 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:19pm

*JJ*

Score with letter J 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:23pm

JJJ

Score with letter J 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:29pm

J Master

Score with letter J 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

K

Score with letter K 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:08pm

K!

Score with letter K 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:02pm

*K*

Score with letter K 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:53pm

KK

Score with letter K 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:00pm

KK!

Score with letter K 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:08pm

*KK*

Score with letter K 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:13pm

KKK

Score with letter K 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:21pm

K Master

Score with letter K 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:37am

L

Score with letter L 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:44am

L!

Score with letter L 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

*L*

Score with letter L 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:49am

LL

Score with letter L 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:52am

LL!

Score with letter L 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:55am

*LL*

Score with letter L 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:57am

LLL

Score with letter L 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:08pm

L Master

Score with letter L 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:44am

M

Score with letter M 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:50am

M!

Score with letter M 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:53am

*M*

Score with letter M 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:06pm

MM

Score with letter M 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:10pm

MM!

Score with letter M 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:12pm

*MM*

Score with letter M 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:16pm

MMM

Score with letter M 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:46pm

M Master

Score with letter M 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:41am

N

Score with letter N 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:43am

N!

Score with letter N 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:46am

*N*

Score with letter N 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

NN

Score with letter N 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:49am

NN!

Score with letter N 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:53am

*NN*

Score with letter N 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:55am

NNN

Score with letter N 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:56am

N Master

Score with letter N 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:42am

O

Score with letter O 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:43am

O!

Score with letter O 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:45am

*O*

Score with letter O 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:48am

OO

Score with letter O 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:50am

OO!

Score with letter O 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:52am

*OO*

Score with letter O 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:53am

OOO

Score with letter O 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:57am

O Master

Score with letter O 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:36am

P

Score with letter P 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:46am

P!

Score with letter P 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:48am

*P*

Score with letter P 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:52am

PP

Score with letter P 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:55am

PP!

Score with letter P 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:57am

*PP*

Score with letter P 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:08pm

PPP

Score with letter P 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:15pm

P Master

Score with letter P 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:06pm

Q

Score with letter Q 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:57pm

Q!

Score with letter Q 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:02pm

*Q*

Score with letter Q 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:08pm

QQ

Score with letter Q 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:15pm

QQ!

Score with letter Q 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:18pm

*QQ*

Score with letter Q 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:23pm

QQQ

Score with letter Q 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:29pm

Q Master

Score with letter Q 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:42am

R

Score with letter R 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:46am

*R*

Score with letter R 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

RR

Score with letter R 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:49am

RR!

Score with letter R 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:50am

*RR*

Score with letter R 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:53am

RRR

Score with letter R 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:53am

R Master

Score with letter R 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:43am

S

Score with letter S 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:45am

S!

Score with letter S 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

*S*

Score with letter S 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:48am

SS

Score with letter S 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:55am

SSS

Score with letter S 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:57am

S Master

Score with letter S 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:41am

T

Score with letter T 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:43am

T!

Score with letter T 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:44am

*T*

Score with letter T 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:46am

TT

Score with letter T 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

TT!

Score with letter T 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:49am

*TT*

Score with letter T 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:52am

TTT

Score with letter T 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:53am

T Master

Score with letter T 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:43am

U

Score with letter U 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:46am

U!

Score with letter U 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:50am

*U*

Score with letter U 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:56am

UU

Score with letter U 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:08pm

UU!

Score with letter U 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:10pm

*UU*

Score with letter U 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:14pm

UUU

Score with letter U 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:26pm

U Master

Score with letter U 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:36am

V

Score with letter V 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

V!

Score with letter V 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:56am

*V*

Score with letter V 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:10pm

VV

Score with letter V 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:17pm

VV!

Score with letter V 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:00pm

*VV*

Score with letter V 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:05pm

VVV

Score with letter V 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:48pm

V Master

Score with letter V 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:49am

W!

Score with letter W 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:09pm

*W*

Score with letter W 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:26pm

WW

Score with letter W 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:00pm

WW!

Score with letter W 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:07pm

*WW*

Score with letter W 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:51pm

WWW

Score with letter W 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:59pm

W Master

Score with letter W 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:37am

X

Score with letter X 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:07pm

X!

Score with letter X 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:00pm

*X*

Score with letter X 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:53pm

XX

Score with letter X 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:06pm

XX!

Score with letter X 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:10pm

*XX*

Score with letter X 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:13pm

XXX

Score with letter X 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:19pm

X Master

Score with letter X 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:42am

Y

Score with letter Y 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:49am

Y!

Score with letter Y 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:09pm

YY

Score with letter Y 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:12pm

YY!

Score with letter Y 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:16pm

*YY*

Score with letter Y 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:04pm

Y Master

Score with letter Y 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:00pm

Z!

Score with letter Z 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:08pm

*Z*

Score with letter Z 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:15pm

ZZ

Score with letter Z 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:18pm

ZZ!

Score with letter Z 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:24pm

*ZZ*

Score with letter Z 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:31pm

ZZZ

Score with letter Z 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 2:35pm

Z Master

Score with letter Z 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:02pm

1!

Score with number one 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:26pm

11

Score with number one 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:31pm

*11*

Score with number one 150 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:35pm

1 Master

Score with number one 180 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:11pm

*2*

Score with number two 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:24pm

22

Score with number two 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:30pm

*22*

Score with number two 150 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:35pm

2 Master

Score with number two 180 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:40am

3

Score with number three 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:10pm

3!

Score with number three 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:20pm

*3*

Score with number three 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:27pm

33

Score with number three 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:32pm

*33*

Score with number three 150 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:36pm

3 Master

Score with number three 180 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:40am

4

Score with number four 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:17pm

4!

Score with number four 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:25pm

*4*

Score with number four 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:36pm

*44*

Score with number four 150 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:42pm

4 Master

Score with number four 180 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:40am

5

Score with number five 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:05pm

5!

Score with number five 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:20pm

*5*

Score with number five 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:27pm

55

Score with number five 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:32pm

*55*

Score with number five 150 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:36pm

5 Master

Score with number five 180 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:40am

6

Score with number six 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:03pm

6!

Score with number six 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:11pm

*6*

Score with number six 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:23pm

66

Score with number six 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:27pm

*66*

Score with number six 150 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:32pm

6 Master

Score with number six 180 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:39am

7

Score with number seven 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:02pm

7!

Score with number seven 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:11pm

*7*

Score with number seven 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:24pm

77

Score with number seven 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:29pm

*77*

Score with number seven 150 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:35pm

7 Master

Score with number seven 180 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:41am

8

Score with number eight 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:10pm

8!

Score with number eight 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:20pm

*8*

Score with number eight 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:27pm

88

Score with number eight 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:32pm

*88*

Score with number eight 150 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:35pm

8 Master

Score with number eight 180 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:39am

9

Score with number nine 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:02pm

9!

Score with number nine 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:19pm

*9*

Score with number nine 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:25pm

99

Score with number nine 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:29pm

*99*

Score with number nine 150 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:36pm

9 Master

Score with number nine 180 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:30am

Level 2

Reach Level 2!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:30am

Level 3

Reach Level 3!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:31am

Level 4

Reach Level 4!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:33am

Level 5

Reach Level 5!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:34am

Level 6

Reach Level 6!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:35am

Level 7

Reach Level 7!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:35am

Level 8

Reach Level 8!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:37am

Level 9

Reach Level 9!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:38am

Level 10

Reach Level 10!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:40am

Level 11

Reach Level 11!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:43am

Level 12

Reach Level 12!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:44am

Level 13

Reach Level 13!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

Level 14

Reach Level 14!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:47am

Level 15

Reach Level 15!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:50am

Level 16

Reach Level 16!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:54am

Level 17

Reach Level 17!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:54am

Level 18

Reach Level 18!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:58am

Level 19

Reach Level 19!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:00pm

Level 20

Reach Level 20!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:05pm

Level 21

Reach Level 21!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:10pm

Level 22

Reach Level 22!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:13pm

Level 23

Reach Level 23!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:13pm

Level 24

Reach Level 24!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:16pm

Level 25

Reach Level 25!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:47pm

Level 26

Reach Level 26!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:47pm

Level 27

Reach Level 27!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:58pm

Level 28

Reach Level 28!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:02pm

Level 29

Reach Level 29!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:05pm

Level 30

Reach Level 30!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:44am

R!

Score with letter R 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:52am

SS!

Score with letter S 75 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:53am

*SS*

Score with letter S 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:42am

W

Score with letter W 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:55am

*Y*

Score with letter Y 45 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:00pm

YYY

Score with letter Y 105 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:07pm

Z

Score with letter Z 15 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:38am

1

Score with number one 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:20pm

*1*

Score with number one 90 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:38am

2

Score with number two 30 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:02pm

2!

Score with number two 60 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 1:31pm

44

Score with number four 120 times!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:28am

Numbers

Start Numbers Mode!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:33am

Alphabet

Start Alphabet Mode!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:03pm

Insane Numbers

Start Insane Numbers Mode!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:05pm

Insane Alphabet

Start Insane Alphabet Mode!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 11:41am

Words

Start Words Mode!
ปลดล็อค 2 ก.พ. 2017 @ 12:16pm

Crazy

Start Crazy Mode!