เลเวล 15 XP 2,106
94 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา