Úroveň 15 XP 2,106
94 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky