เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
11 จาก 65 (17%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2018 @ 9:58am

Construct Base

Construct a Base
ปลดล็อค 5 ก.พ. 2019 @ 10:58am

Upgrade Base

Upgrade your base
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2018 @ 3:17am

Acquire 50 Low Grade Fuel

Acquire 50 Low Grade Fuel
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2018 @ 2:50am

Collect 300 Metal Ore

Collect 300 Metal Ore
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2018 @ 6:46am

Visit a Road

Visit a Road
ปลดล็อค 8 ก.พ. 2019 @ 3:13pm

Collect 65 Scrap

Collect 65 Scrap
ปลดล็อค 8 ก.พ. 2019 @ 3:12pm

Destroy 10 Barrels

Destroy 10 Barrels
ปลดล็อค 31 ส.ค. 2019 @ 11:19am

Save The Planet

Recycle 5 empty cans at a recycler
ปลดล็อค 15 ก.ย. 2019 @ 7:03am

On The Deck

Land a minicopter on an oil rig Helipad
ปลดล็อค 31 ส.ค. 2019 @ 7:21am

Giddy Up!

Ride a horse for 1km
ปลดล็อค 15 ก.ย. 2019 @ 7:24am

Something of a scientist myself

Kill 5 ScientistsPlace Camp Fire

Place a camp fire

Craft Camp Fire

Craft a campfire

Collect Wood

Collect 100 Wood
0 / 100

Craft Stone Hatchet

Collect 200 Stone

0 / 200

Craft Stone Pickaxe

Place Sleeping Bag

Place a sleeping bag

Collect 700 Wood

Collect 700 Wood
100 / 800

Craft Spear

Craft a wooden spear

Craft Sleeping Bag

Craft a Sleeping Bag

Collect 30 Cloth

Collect 30 Cloth
0 / 30

Craft Building Plan

Craft a Building Plan

Craft Hammer

Craft a Hammer

Craft Wooden Door

Craft a Wooden Door

Craft Lock

Craft a lock

Place Wooden Door

Place a Wooden Door

Place Lock

Place a Lock

Lock the Lock

Lock the Lock

Craft Tool Cupboard

Craft a Tool Cupboard

Place Tool Cupboard

Place a tool Cupboard

Collect 50 Cloth

Collect 50 Cloth
30 / 80

Craft Hunting Bow

Craft a Hunting Bow

Craft Arrows

Craft some Arrows

Kill an Animal

Kill an Animal

Skin an Animal

Skin an Animal
0 / 5

Craft Burlap Headwrap

Craft a Burlap Headwrap

Craft Burlap Shirt

Craft a Burlap Shirt

Craft Burlap Pants

Craft Burlap Pants

Equip Clothing

Equip 3 pieces of clothing

Craft Wooden Box

Craft a Wooden Box

Place Wooden Box

Place a Wooden Box

Craft a Furnace

Craft a Furnace

Place a Furnace

Place a Furnace

Craft a Machete

Craft a Machete

Craft a Workbench

Craft a Workbench

Place a Workbench

Place a Workbench

Craft a Nailgun

Craft a Nailgun

Craft Nailgun Nails

Craft Nailgun Nails

Research an Item

Research an Item

Craft a Research Table

Craft a Research Table

Place a Research Table

Place a Research Table

First Notes

Play your first instrument
0 / 1

Musical Maestro

Play every instrument

Cool Kids Club

Be in a team where every team member is riding a Boogie Board or Inner Tube (minimum 4 members)

Paparazzi

Take a photo of another player

Radical

Splash another player with a Water Pistol while that player is irradiated

Soaked

Soak another player above the damage threshold using a water gun.

Liquidator

Get a kill using a water gun.

No Pressure

Get a kill with a super soaker pumped at the lowest pressure.
+5

คงเหลือ 5 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว