เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
25 จาก 43 (58%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Cause he's the Ax Man

Craft your first Stone Ax
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2020 @ 8:21am

Good in the sack

Place your first sleeping bag, old bed or king sized bed
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2018 @ 11:10am

Playing Doctor

Stop a critical bleed-out with a bandage, first aid bandage or first aid kit
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2020 @ 8:31am

Handy Man

Craft your first wood frame
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2018 @ 10:51am

Alexander Bell

Craft 50 Items
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2018 @ 11:03am

Benjamin Franklin

Craft 500 Items
ปลดล็อค 30 ม.ค. 2020 @ 1:48pm

Henry Ford

Craft 1500 Items
ปลดล็อค 5 ก.พ. 2020 @ 1:21pm

Thomas Edison

Craft 5000 Items
ปลดล็อค 21 มี.ค. 2020 @ 11:29am

The Grave Digger

Kill 10 zombies
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2020 @ 8:22am

The Embalmer

Kill 100 zombies
ปลดล็อค 30 ม.ค. 2020 @ 1:29pm

The Mortician

Kill 500 zombies
ปลดล็อค 7 ก.พ. 2020 @ 1:21pm

The Funeral Director

Kill 2500 zombies
ปลดล็อค 5 พ.ค. 2020 @ 4:36am

Christopher Columbus

Travel 10 Kilometers
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2020 @ 12:39pm

Ferdinand Magellan

Travel 50 Kilometers
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2020 @ 10:48am

Marco Polo

Travel 250 Kilometers
ปลดล็อค 2 พ.ค. 2020 @ 6:20am

Bite the dust

Die 5 Times
ปลดล็อค 9 ก.พ. 2020 @ 7:27am

Alive and Kicking

Reached 4 in Fortitude
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2020 @ 4:29am

Fit as a Fiddle

Reached 6 in Fortitude
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2020 @ 8:04am

Healthy as a Horse

Reached 8 in Fortitude
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2020 @ 6:46am

Scavenger

Reached Gamestage 5
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2018 @ 11:21am

Adventurer

Reached Gamestage 25
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2018 @ 11:21am

Brush with Death

50 Minutes Lived in a single Game
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2020 @ 12:30pm

Near Death Experience

150 Minutes Lived in a single Game
ปลดล็อค 30 ม.ค. 2020 @ 2:14pm

Cheated Death

500 Minutes Lived in a single Game
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2020 @ 11:49am

Nearly Immortal

1250 Minutes Lived in a single Game
ปลดล็อค 2 พ.ค. 2020 @ 10:29amThe Homestead Act

Place your first Land Claim

Napoleon

Kill 10 Players
0 / 10

Julius Caesar

Kill 50 other players
0 / 50

Genghis Khan

Kill 100 other players
0 / 100

Alexander the great

Kill 250 other players
0 / 250

Neil Armstrong

Travel 1000 Kilometers
353 / 1,000

Knock em Dead

Die 25 Times
17 / 25

Your Number's Up

Die 100 Times
17 / 100

Meet Your Maker

Die 500 Times
17 / 500

The Picture of Good Health

Reached 10 in Fortitude
9 / 10

Nomad

Reached Gamestage 125
147 / 250

Warrior

Reached Gamestage 250
147 / 500

Survivalist

Reached Gamestage 500
147 / 1,000
+5

คงเหลือ 5 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว