เลเวล 71 XP 28,924
676 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 72
เหรียญตรา