Úroveň 71 XP 28,924
676 XP pro dosažení 72. úrovně
Odznaky