Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 10 trên 10 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

Doomtaker

Romance a demon
Mở khóa vào 28 Thg12, 2020 @ 3:22am

Lifetaker

Find some peace
Mở khóa vào 28 Thg12, 2020 @ 3:32am

Heaventaker

Abandon your quest
Mở khóa vào 28 Thg12, 2020 @ 4:42am

Queentaker

Survive the audience
Mở khóa vào 28 Thg12, 2020 @ 3:53am

Gatetaker

Reach the gate
Mở khóa vào 28 Thg12, 2020 @ 4:10am

Sintaker

Face your sins
Mở khóa vào 28 Thg12, 2020 @ 4:30am

Pathtaker

Disregard the key
Mở khóa vào 28 Thg12, 2020 @ 4:54am

Abysstaker

Make the steps
Mở khóa vào 28 Thg12, 2020 @ 5:18am

Puzzletaker

Prove your wits
Mở khóa vào 15 Thg05 @ 8:49pm

Battletaker

Prove your skill
Mở khóa vào 15 Thg05 @ 9:32pm