Giờ chơi 2 tuần qua:
0.6h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 23 trên 23 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

Long and Winding Road

Reach level 20.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Zavala's Lieutenant

Acquire each Titan subclass.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Cayde's Pathfinder

Acquire each Hunter subclass.
Mở khóa vào 4 Thg10, 2019 @ 8:16pm

Ikora's Protégé

Acquire each Warlock subclass.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Show Me What You Got

Complete the "Light Reforged" quest.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

In A Flash

Complete 5 Heroic Public Events.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

The People's Hero

Complete a Heroic public event.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Heart of Darkness

Complete a Nightfall strike.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

The Life Exotic

Collect 15 Red War exotic weapons or armor.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Challenge Accepted

Complete 30 challenges.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Belly Of The Beast

Complete a Nightfall strike on Master difficulty.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

The Prestige

Complete a Nightfall strike on Grandmaster difficulty.
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 2:40am

Lest Ye Be Judged

Encounter an Agent of the Nine somewhere in the system.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Legends Grow

Earn 5,000 Triumph points.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Exotique

Collect 10 Forsaken Exotic weapons or armor.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Seal the Deal

Complete a Triumph Seal.
Mở khóa vào 7 Thg11, 2019 @ 5:29am

Fashion Statement

Complete a Collections Badge.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Heart of the Awoken

Enter the Dreaming City.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

An Exotic Journey

Complete a Forsaken Exotic Quest.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

High-Stakes Play

Win a Gambit match.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Darkness Falls

Defeat a Forsaken Nightfall Boss.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Nothing Left to Say

Pursue Uldren and the Fanatic to the Watchtower, and finish what you started.
Mở khóa vào 2 Thg10, 2019 @ 2:14am

Wishing for the Best

Complete the "Last Wish" Raid.
Mở khóa vào 11 Thg10, 2020 @ 2:21am