เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
24 of 28 (86%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ::


รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 4 มี.ค. 2015 @ 2:40pm

Room 10

Make it to Room 10 without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 8:47am

Room 20

Make it to Room 20 without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2015 @ 8:22am

Room 30

Make it to Room 30 without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 4 มี.ค. 2015 @ 2:42pm

Death by Grenades

Kill yourself using your own grenades.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 6:55pm

Death by Rocket Launcher

Blow yourself up with a rocket launcher.
ปลดล็อค 4 มี.ค. 2015 @ 5:53pm

Stealthy Backstab

While stealthed with the Emerald Dagger, stab an enemy in the back.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 7:26am

Hydra Slayer

Defeat the three-headed Hydra without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 4 มี.ค. 2015 @ 6:25pm

Nightmare Begone

Defeat Jazza without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 8:06am

Flag Fetcher

Return the cursed flag to Lady Tallowmere without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 8:06am

Flag Runner

Return the flag without dropping it, and without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 7:38am

Rescue Lady Tallowmere

Free Lady T from her peril without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 4 มี.ค. 2015 @ 6:19pm

Legendary Weaponry

Acquire a 5-star weapon without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 7:26am

Legendary Shieldbearer

Acquire a 5-star shield without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 7:12am

Legendary Headgear

Acquire a 5-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 8 มี.ค. 2015 @ 6:27pm

Legendary Outfit

Acquire a 5-star outfit without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 4 มี.ค. 2015 @ 2:30pm

Mythical Weaponry

Acquire a 6-star weapon without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 7:56am

Mythical Shieldbearer

Acquire a 6-star shield without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2015 @ 8:35am

Mythical Headgear

Acquire a 6-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 8 มี.ค. 2015 @ 6:40pm

Mythical Outfit

Acquire a 6-star outfit without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 8:42am

Otherworldly Weaponry

Acquire a 7-star weapon without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 8 มี.ค. 2015 @ 6:31pm

Otherworldly Shieldbearer

Acquire a 7-star shield without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 7:11pm

Otherworldly Headgear

Acquire a 7-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 8 มี.ค. 2015 @ 6:27pm

Otherworldly Outfit

Acquire a 7-star outfit without sacrificing any kittens.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 7:05am

Heal Please

Receive healing from Lady Tallowmere while on 1 health.Room 40

Make it to Room 40 without sacrificing any kittens.

Room 50

Make it to Room 50 without sacrificing any kittens.

Room 60

Make it to Room 60 without sacrificing any kittens.

Mmm, Tasty

Sacrifice all nine kittens and die a little inside.