Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
24 of 28 (86%) Ξεκλειδωμένα επιτεύγματα::


Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Μαρ 2015 στις 14:40

Room 10

Make it to Room 10 without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 8:47

Room 20

Make it to Room 20 without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαρ 2015 στις 8:22

Room 30

Make it to Room 30 without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Μαρ 2015 στις 14:42

Death by Grenades

Kill yourself using your own grenades.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 18:55

Death by Rocket Launcher

Blow yourself up with a rocket launcher.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Μαρ 2015 στις 17:53

Stealthy Backstab

While stealthed with the Emerald Dagger, stab an enemy in the back.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 7:26

Hydra Slayer

Defeat the three-headed Hydra without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Μαρ 2015 στις 18:25

Nightmare Begone

Defeat Jazza without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 8:06

Flag Fetcher

Return the cursed flag to Lady Tallowmere without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 8:06

Flag Runner

Return the flag without dropping it, and without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 7:38

Rescue Lady Tallowmere

Free Lady T from her peril without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Μαρ 2015 στις 18:19

Legendary Weaponry

Acquire a 5-star weapon without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 7:26

Legendary Shieldbearer

Acquire a 5-star shield without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 7:12

Legendary Headgear

Acquire a 5-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Μαρ 2015 στις 18:27

Legendary Outfit

Acquire a 5-star outfit without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Μαρ 2015 στις 14:30

Mythical Weaponry

Acquire a 6-star weapon without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 7:56

Mythical Shieldbearer

Acquire a 6-star shield without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαρ 2015 στις 8:35

Mythical Headgear

Acquire a 6-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Μαρ 2015 στις 18:40

Mythical Outfit

Acquire a 6-star outfit without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 8:42

Otherworldly Weaponry

Acquire a 7-star weapon without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Μαρ 2015 στις 18:31

Otherworldly Shieldbearer

Acquire a 7-star shield without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 19:11

Otherworldly Headgear

Acquire a 7-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Μαρ 2015 στις 18:27

Otherworldly Outfit

Acquire a 7-star outfit without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 7:05

Heal Please

Receive healing from Lady Tallowmere while on 1 health.Room 40

Make it to Room 40 without sacrificing any kittens.

Room 50

Make it to Room 50 without sacrificing any kittens.

Room 60

Make it to Room 60 without sacrificing any kittens.

Mmm, Tasty

Sacrifice all nine kittens and die a little inside.