กลุ่มทั้งหมด
Team Fortress 2 В Контакте - สาธารณะ
441 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   16 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Streams by irfx - สาธารณะ
32 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   1 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Team Fortress 2 Competitive Beta - สาธารณะ
133,313 สมาชิก   |   2,894 อยู่ในเกม   |   25,570 ออนไลน์   |   281 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
TF Competitive Stress Tests - สาธารณะ
6,849 สมาชิก   |   175 อยู่ในเกม   |   1,392 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม