curie
Kurashiki, Okayama, Japan
 
 
My best friend <3 Banter.exe,Saeko-Chan and Aisaka

osu! profile( Make friend with me !) :DeterminedRobot::SaddenedRobot:
https://osu.ppy.sh/u/Starsumaki
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Almost New Year
Trò chơi yêu thích
Trưng bày Workshop
12
Bài đăng
13
Người theo dõi
Hướng dẫn yêu thích
... 19 Thg01 @ 3:36am 
Hey, we can still play castle crashers?
♡ GoldManJR ♡ 6 Thg01 @ 5:29am 
Roblox man from discord
LiamsPan 26 Thg12, 2020 @ 9:37am 
acept my offer dude 4 keys
sleepy saeko 10 Thg12, 2020 @ 12:51pm 
hi!!! long time no see!!!!
Foreskin Gaming 4 Thg12, 2020 @ 7:22pm 
Like no joke this person is literally god himself, hes like if ghandi and hoovy had a baby
Foreskin Gaming 4 Thg12, 2020 @ 7:22pm 
+rep literally jesus