DoctoR*
Fatih Güneş   Gebze, Kocaeli, Turkey
 
 
Spotify Playlist [open.spotify.com]
Twitch.tv WowSuchPlayer [www.twitch.tv]
Currently Offline
Favorite Game
2,004
Hours played
180
Achievements
Rarest Achievement Showcase

Recent Activity

0.4 hrs on record
last played on Sep 12
1.7 hrs on record
last played on Sep 10
4.5 hrs on record
last played on Sep 10
< >
Comments
nevergr33n Feb 4, 2019 @ 1:43pm 
Her şey rozet için knk
Ringwraith Sep 5, 2018 @ 2:13pm 
+rep
3viL May 22, 2017 @ 7:08am 
666666666666666666666666666666666666666666666
666699999999996666666666666666666666666666666
666966666666669666666666666666666666666666666
666966669966669666666666666666666666666666666
666966666666669999999999999999999999999966666
666966996666666666666666666666666696666699666
666966666666666666666666666666666699999999666
666966666666666666666666666666666696666699666
666966666666669999999999999999999999999966666
666966666996669666666666666666666666666666666
666966996666669666669969996996969666666666666
666966666666669666669669696966996666666666666
666699999999996666669969996996969666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666

1) highlight numbers

2) press ctrl + F

3) Then press 9 once

4) watch the magic happen
DoctoR* Jan 8, 2016 @ 5:18pm 
Okey
Dotarion Jan 8, 2016 @ 2:50pm 
(̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)̄ MY NAME IS DONG,JAMES DONG (̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)̄