Úroveň 40 XP 10,204
296 XP pro dosažení 41. úrovně
Odznaky