Όλες οι ομάδες
CS MIXERS - Δημόσια
1,075 Μέλη   |   3 Σε παιχνίδι   |   25 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
MiX.OldStyle.Ro - Δημόσια
4,586 Μέλη   |   7 Σε παιχνίδι   |   114 Συνδεδεμένος   |   43 Σε ομαδική συνομιλία
OldStyleCommunity - Δημόσια
5,687 Μέλη   |   20 Σε παιχνίδι   |   193 Συνδεδεμένος   |   13 Σε ομαδική συνομιλία
Ro-Mixers - Δημόσια
3,087 Μέλη   |   6 Σε παιχνίδι   |   72 Συνδεδεμένος   |   3 Σε ομαδική συνομιλία
MixArea.Ro - Δημόσια
1,867 Μέλη   |   2 Σε παιχνίδι   |   43 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
ATOCS MIX-ERS - Δημόσια
2,077 Μέλη   |   4 Σε παιχνίδι   |   53 Συνδεδεμένος   |   4 Σε ομαδική συνομιλία
600 Μέλη   |   3 Σε παιχνίδι   |   25 Συνδεδεμένος   |   1 Σε ομαδική συνομιλία
331 Μέλη   |   4 Σε παιχνίδι   |   17 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
Gankers Gamers - Δημόσια
530 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   7 Συνδεδεμένος   |   1 Σε ομαδική συνομιλία
Idle-Empire - Δημόσια
434,808 Μέλη   |   11,447 Σε παιχνίδι   |   68,628 Συνδεδεμένος   |   10019 Σε ομαδική συνομιλία
EnjoyGame Romania - Δημόσια
47 Μέλη   |   1 Σε παιχνίδι   |   9 Συνδεδεμένος   |   5 Σε ομαδική συνομιλία