4.4 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Screencheat
Casual
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 8 Thg08, 2015 @ 11:16pm
Red
1 trong 7, sê-ri 1
Blue
2 trong 7, sê-ri 1
Yellow
3 trong 7, sê-ri 1
Green
4 trong 7, sê-ri 1
Red Vs Blue
5 trong 7, sê-ri 1
Green Vs Yellow
6 trong 7, sê-ri 1
Team Deathmatch
7 trong 7, sê-ri 1