4.4 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Screencheat
Casual
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 8 ส.ค. 2015 @ 11:16pm
Red
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
Blue
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
Yellow
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
Green
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
Red Vs Blue
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
Green Vs Yellow
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
Team Deathmatch
7 จาก 7 ในชุดที่ 1