2.0 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Monaco
That Dirty Monkey
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 10:44pm
The Cleaner
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Gentleman
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Redhead
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Hacker
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Lookout
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Locksmith
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Mole
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Pickpocket
8 จาก 8 ในชุดที่ 1