2.0 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Monaco
That Dirty Monkey
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2014 στις 22:44
The Cleaner
1 από 8, Σειρά 1
The Gentleman
2 από 8, Σειρά 1
The Redhead
3 από 8, Σειρά 1
The Hacker
4 από 8, Σειρά 1
The Lookout
5 από 8, Σειρά 1
The Locksmith
6 από 8, Σειρά 1
The Mole
7 από 8, Σειρά 1
The Pickpocket
8 από 8, Σειρά 1