เลเวล 37 XP 9,136
64 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 38
เหรียญตรา