Úroveň 37 XP 9,136
64 XP pro dosažení 38. úrovně
Odznaky