3.7 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Physic Monster
Physic Monster
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 10 ก.พ. 2018 @ 6:28am
(0)
Like it!
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Thunder
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Crowd
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Finish
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Freezing
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Night power
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Сreased
7 จาก 7 ในชุดที่ 1