4.7 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Runeyana
Warrior
Επίπεδο 2, 200 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Φεβ 2018 στις 7:17
Climbing card
1 από 9, Σειρά 1
Diving card
2 από 9, Σειρά 1
Orks reputation card
3 από 9, Σειρά 1
Keeper reputation card
4 από 9, Σειρά 1
Human reputation card
5 από 9, Σειρά 1
goblins reputation card
6 από 9, Σειρά 1
level 50
7 από 9, Σειρά 1
City government card
8 από 9, Σειρά 1
City relations card
9 από 9, Σειρά 1