9.3 изиграни часа
Bear Haven Nights значка
Jaeger
5 ниво, 500 опит
Откл. на 10 февр. 2018 в 6:02
(0)
Brother Bear
1 от 6, серия 1
(0)
Sister Bear
2 от 6, серия 1
(0)
Mother Bear
3 от 6, серия 1
(0)
Father Bear
4 от 6, серия 1
(0)
Uncle Bear
5 от 6, серия 1
(0)
Shadow Bear
6 от 6, серия 1