เลเวล 25 XP 4,564
236 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 26
เหรียญตรา