Úroveň 25 XP 4,564
236 XP pro dosažení 26. úrovně
Odznaky