Momodani
谢学晨   Peking, Beijing, China
 
 
RHIT 2020
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 32 giờ, 41 phút trước
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
20

Điểm kinh nghiệm đạt được
26,694,724

Hoạt động gần đây

75 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg04
0.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg12, 2018
1.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg12, 2018