coldarchie
 
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 5 ngày trước
Trò chơi yêu thích
239
Giờ đã chơi
117
Thành tựu
Social Media
Discord Server [discord.io]
• Discord Tag: coldarchie#0001
Twitter
• Minecraft: coldarchie
• Geometry Dash: Dimoniwer

Hoạt động gần đây

3.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg02
3.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg02
3.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg02
< >
Bình luận
Kazuyoshi 16 Thg07, 2018 @ 2:16pm 
+rep let me make his artwork gif
espi 16 Thg07, 2018 @ 1:19pm 
+rep likes best girl Akatsuki (and is also a really nice friendo :3)
Kazuyoshi 10 Thg07, 2018 @ 11:54am 
-rep should let me make his artwork gif
coldarchie 5 Thg06, 2018 @ 5:20am 
f