เลเวล 17 XP 2,597
3 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา