aura
STEAM_1:0:86553   Sweden
 
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 78 ngày trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
159 ngày từ lần cấm cuối
Trò chơi yêu thích
1,183
Giờ đã chơi
60
Thành tựu