Úroveň 7 XP 762
38 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky