Úroveň 7 XP 756
44 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky