KoldeJam
KoldeJim   Anguilla
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 28 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
2142 ngày từ lần cấm cuối
odenz 웃 4 Thg01, 2017 @ 11:00am 
get ur own nick please
MaNi BaNi 15 Thg02, 2016 @ 10:41am 
wh
Kir2K CSGOSUCKS.COM 11 Thg02, 2016 @ 6:15am 
-rep WH
kNokl csgoEMPIRE.com 9 Thg08, 2015 @ 6:24am 
+rep nice and fair trade
Rapumpel 22 Thg07, 2015 @ 9:19am 
+rep Nice Trade <3
Goffefefefe 29 Thg06, 2015 @ 4:08am 
+rep very nice and fast trader