Chord
风弦   China
 
 
:LIS_poker_face:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 1 giờ, 13 phút trước
Trưng bày ảnh chụp
Life is Strange: Before the Storm
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
1,102
Thành tựu
13
Trò chơi toàn vẹn
34%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
STCN - Nhóm công khai
蒸汽动力 SteamCN
83,526
Thành viên
2,371
Đang chơi
10,820
Trên mạng
3,559
đang trò chuyện
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
21
Trùm đã chiến đấu
0

Điểm kinh nghiệm đạt được
17,275,543

Hoạt động gần đây

346 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg08
5.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg08
4.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg08