Úroveň 41 XP 10,892
108 XP pro dosažení 42. úrovně
Odznaky