neptune422
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 6 ชม. 44 นาที ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
2,941
รางวัลความสำเร็จ
9
เกมที่สมบูรณ์แบบ
20%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

2.0 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 19 ต.ค.
4.8 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 17 ต.ค.
0.2 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 13 ต.ค.
alicechino 18 ต.ค. @ 6:21am 
周末快乐~
happy everyday!
alicechino 11 ต.ค. @ 7:39am 
周末快乐~
have a nice weekend~
alicechino 30 ก.ย. @ 7:21pm 
国庆节快乐~假期开心哦~
Today is National Day of China,and best wish for my friends,happy everyday!
alicechino 27 ก.ย. @ 7:21am 
周末快乐~
have a nice weekend~
alicechino 20 ก.ย. @ 6:48pm 
周末快乐~
happy weekend~
alicechino 12 ก.ย. @ 4:43am 
中秋快乐~
happy Mid-autumn Day~