Godfrey
Godfrey Chen   Edinburgh, Edinburgh, City of, United Kingdom (Great Britain)
 
 
Stay hungry, stay foolish.
饥渴求知,虚怀若愚。
Gablota prac graficznych
Meteor shower
Gablota osiągnięć
2,495
Osiągnięcia
17
Perfekcyjne gry
66%
Średni stopień ukończenia gier

Ostatnia aktywność

44 godz. łącznie
Ostatnia gra: 12 lipca
3.7 godz. łącznie
Ostatnia gra: 6 lipca
63 godz. łącznie
Ostatnia gra: 29 czerwca