เลเวล 17 XP 2,451
149 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา