ECKS
ECKS   United States
 
 
                            :box: My name is Ecks, sup? :box:

                    VISIT MY WEBSITE [siteofx.cf]
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 14 giờ, 14 phút trước
𝕀'𝕄 𝔸 𝔾𝔸𝕄𝔼ℝ 𝕋𝕆𝕆 𝔼ℙ𝕀ℂ 𝔽𝕆ℝ 𝕋ℍ𝕀𝕊 𝕎𝕆ℝ𝕃𝔻
SOCIAL
:csgox: YOUTUBE: ECKS
:csgox: TWITTER: @ECKS__
:csgox: DISCORD: ECKS#6969
:csgox: PSN: ChannelOfX I only have a PS3 so don't bother
:csgox: NINTENDO SWITCH: SW-0279-1221-8137

SPECS
:mindblown: i5-7400 CPU
:mindblown: GTX 1060 GPU
:mindblown: 16GB DDR4 RAM
:mindblown: Two Generic 1080P Monitors That Do The Job
:mindblown: Razer Kraken 7.1 Headset
:mindblown: Razer Blackwidow Chroma Keyboard
Trưng bày ảnh chụp
EcksHub
1
Trưng bày thành tựu
779
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
26%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

105 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg11
192 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg11
4.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg11
exp 🦃 11 Thg10 @ 8:59pm 
54 little monkeys jumping on the bed
Vendetta 11 Thg08 @ 1:13am 
54 little monkeys jumping on the bed
DJ Gerardelton 10 Thg07 @ 4:56pm 
:melon:
I am Wemon 3 Thg07 @ 7:42pm 
who wants to live in korea?
I am Wemon 30 Thg06 @ 6:15pm 
No one likes you
Vendetta 30 Thg06 @ 1:46pm 
Erectile dysfunction