เลเวล 36 XP 8,556
244 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 37
เหรียญตรา