Úroveň 36 XP 8,556
244 XP pro dosažení 37. úrovně
Odznaky