เลเวล 6 XP 640
60 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา