Úroveň 6 XP 640
60 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky