เลเวล 67 XP 26,014
586 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 68
เหรียญตรา