Úroveň 67 XP 26,014
586 XP pro dosažení 68. úrovně
Odznaky